Mensendieck

Home » Mensendieck

Binnen ‘Oefentherapie in Amsterdam’ wordt de methode Mensendieck gehanteerd. Deze methode is aan het begin van de vorige eeuw door mevrouw Bess Mensendieck ontwikkeld.

De methode bestaat uit een aantal stappen waardoor het voor jong en oud mogelijk is de lichaamshouding en beweeggewoontes stapsgewijs te verbeteren. Hierdoor worden klachten vaker bij de oorzaak aangepakt.

Stap 1: Mobiliseren en versterken

Vaak zijn de spierkracht en de mobiliteit van gewrichten bij een verkeerde lichaamshouding verminderd. Daarom bestaat stap 1 voornamelijk uit oefeningen gericht op het versoepelen en versterken van de spieren en gewrichten.

Stap 2: Stapsgewijs corrigeren

Stapsgewijs leert men de lichaamshouding te corrigeren en hoe deze toegepast kan worden in het alledaags bewegen (denk bijvoorbeeld aan: zitten, staan, lopen, bukken, tillen, reiken etc.)

Stap 3: Toepassen in het dagelijks leven

Tot slot worden situaties uit het dagelijks leven in de praktijk nagebootst. Men leert hoe stap 2 toegepast kan worden op de werkplek, op school, thuis, tijdens het sporten en het beoefenen van hobby’s.